DISCLAIMER:

Touch of Matrix is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
Touch of Matrix is een gereedschap of middel, niet het enige middel.
Touch of Matrix sluit geen enkel ander middel uit.

Indien jij of je cliënt wil(t) stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou of je cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande. verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Touch of Matrix therapeuten onthouden zich van het doen van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten TOM en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.